Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

Zameldowanie na rok szkolny 2021/2020

Szanowni Państwo,

zameldowanie do szkoły odbędzie się online w dniach 15.05 do 31.05 – proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

W celu zameldowania dziecka w szkole konieczne jest:

1. wydrukowanie, wypełnienie oraz podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych 5 załączników oraz przesłanie skanu (w formacie pdf) do dnia 31 maja 2021 na adres maila:

sekretariat.norymberga@orpeg.pl

2. najpóźniej do 30 września przesłanie skanu zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły niemieckiej (tzw. Schulbescheinigung)

3. wypełnienie formularza i przesłanie w formie elektronicznej:

    Dziękujemy za przesłanie danych.

    W razie pytań proszę kierować je na adres mailowy: sekretariat.norymberga@orpeg.pl

    z poważaniem

    Jarosław Muszyński

    Kierownik Szkoły