Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

Patron Szkoły

Od stycznia 2023 r. w naszej szkole realizujemy projekt: „Szukamy patrona naszej szkoły”, którego celem jest wyłonienie patrona szkoły w Norymberdze.

Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, znajdują się w nich szczegółowe procedury projektu oraz harmonogram działań związanych z nadaniem szkole patrona.

Jedno ze słownikowych znaczeń wyrazu PATRON to: osoba (zwykle nieżyjąca) darzona wielkim szacunkiem, której imię jest nadawane jakiejś instytucji (szkole, jednostce wojskowej) lub jakiemuś miejscu.

Patron szkoły jest modelem wychowawczym, wzorem osobowościowym, znakomitym wzorem do naśladowania. Poprzez nadanie imienia szkoła zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół oraz buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości. Należy korzystać z każdej okazji, aby osiągnąć cele wychowawcze. W pracy wychowawczej ważna jest nie tylko znajomość ideału wychowawczego, ale umiejętność przybliżenia tego ideału wychowawczego dzieciom.

Wybór patrona jest więc sprawą dużej wagi, dlatego do projektu włącza się cała szkolną społeczność, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, znajdują się w nich szczegółowe procedury projektu oraz harmonogram działań związanych z nadaniem szkole patrona.

Koordynatorem technicznym przedsięwzięcia jest Anna Słupina-świąć, przy współpracy z powołanym wśród nauczycieli zespołem koordynacyjnym. W pokoju 212 (bibliotece) będą zbierane propozycje, wraz z uzasadnieniem.

Do marca/kwietnia 2023 r. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów, natomiast w maju 2023 r. planujemy przeprowadzenie wyborów. Uprawnieni do głosowania są uczniowie, nauczyciele, katecheci i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

Do pobrania