Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

O szkole

Szkoła Polska w Norymberdze powstała w 1994 roku. Dzięki staraniom rodziców szkołę w dniu 04.03.1995 roku wcielono do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (obecnie ORPEG) i utworzono sześć pierwszych klas oraz jedną grupę przedszkolaków.

Zajęcia odbywały się w Hegelschule, od 1996 roku w Thusneldaschule, następnie w budynku szkoły Preißlerschule. W ciągu 18 sobót w roku szkolnym dzieci realizują program uzupełniający w klasach 1-3 SP edukacji wczesnoszkolnej a od klasy 4 SP program uzupełniający z języka polskiego oraz geografii i historii Polski (nowy przedmiot = wiedza o Polsce).

Od 2020 roku zajęcia odbywają się w Peter-Vischer-Schule:
Bielingplatz 2, 90419 Nürnberg

https://www.google.com/search?q=Bielingplatz+2%2C+90419+N%C3%BCrnberg&oq=Bielingplatz+2%2C+90419+N%C3%BCrnberg&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Dodatkowe lekcje religii prowadzane są przez księdza Stanisława Stenkę, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze. Szkołą Polską w Norymberdze kieruje dyrektor Jarosław Muszyński.

Patronem naszej szkoły jest święty Jan Paweł II.  Pełna nazwa szkoły brzmi:

Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze.

Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie (homepage: www.orpeg.pl )  i podlegający Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Niemczech uzupełnienie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, historii, geografii i kultury Polski w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Realizujemy program uzupełniający nauczania dla Szkół Polskich, co oznacza że obowiązek szkolny dziecko musi spełnić w miejscowej szkole niemieckiej lub innej (np. szkole europejskiej).

Dzieci otrzymują świadectwa MEN, ważne tylko ze świadectwem szkoły kraju pobytu.

Do naszej szkoły uczęszcza ok. 160-180 uczniów – do szkoły przyjmuje się uczniów w wieku od 6 lat. Od 2022 roku w szkole istnieje oddział dziecięcy 5/6 lat.

W skład grona pedagogicznego wchodzi 11 nauczycieli. Tradycyjnie w ciągu roku szkolnego odbywa się:

  • pasowanie na ucznia i ślubowanie I klasy SP
  • dzień nauczyciela
  • uroczystość z okazji 11 listopada
  • w grudniu naszą szkołę odwiedza z prezentami święty Mikołaj
  • wspólne spotkanie wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd
  • zabawa karnawałowa dla dzieci
  • dzień sportu i dziecka.
  • inne

Szkoła jest instytucją oświatową podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej i finansowaną ze środków budżetowych. Dla dzieci rodziców z polskim obywatelstwem lub z „polskimi korzeniami” nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła działa w budynku szkoły niemieckiej tylko w te soboty, w których według planu zajęć odbywają się zajęcia Szkoły Polskiej.

Dobrowolne składki rodziców na Komitet Rodzicielski wspierają funkcjonowanie szkoły: np. zakup książek do biblioteki szkolnej, ubezpieczenie dzieci lub też przeprowadzenie wielu imprez szkolnych.

Zapisy do szkoły online w maju/czerwcu, informacja o terminach zapisów na stronie szkoły w kwietniu.

Zgłoszenia i zapytania pod numerem: +49-911-353618 (w poniedziałki i środy od godz. 18:00-19:00) lub email: norymberga@orpeg.pl

Dyrektor szkoły przyjmuje w szkole w godz. 15:00-15:30 w pok. 212,  indywidualne spotkanie proszę uzgodnić telefonicznie lub mailowa lub w pok. 212.