Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

E-legitymacje szkolne II tura do 30 marca 2024 – wnioski oddajemy w pok. 212

E-LEGITYMACJE SZKOLNE – wnioski w pok. 212

w naszej szkole od 1.09.2022 r. obowiązują tylko e-legitymacje.

Do dnia 30 marca w II-turze zbieramy wnioski o nowe e-legitymacje i zbieramy e-legitymacje z poprzedniego roku w celu przedłużenia ich ważności poprzez naklejenie nowego hologramu na rok szkolny 2024/2025. 

Duplikaty zagubionych/zniszczonych legitymacji będą wystawiane po wpłacenie 9,00 PLN, szczegóły poniżej.

WAŻNE
Zdjęcie do e-legitymacji musi spełniać następujące wymagania:

  • Kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy
  • Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym tle
  • Wymiar: 19 x 26 mm (w przeliczeniu na piksele wymiar nie mniejszy niż: 236 x 295 )

Przesłane elektronicznie:

  • Rozdzielczość min. 300 dpi
  • Rozmiar max. 5 MB
  • Rozmiar Minimalny: 75 KB 
  • Format zdjęcia jpg lub png

1. Wystawienie nowej e-legitymacji szkolnej

w tym celu należy oddać w sekretariacie szkoły (pok. 212):
a) wniosek (w załączeniu) wraz ze zdjęciem ucznia w sekretariacie lub przesłać skan na adres mailowy (zdjęcie w formacie jpg lub png): sekretariat.norymberga@orpeg.pl .

b) w wypadku zagubienia/zniszczenia legitymacji trzeba uiścić opłatę i złożyć nowy wniosek o duplikat (szczegóły w punkcie 3 poniżej)

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnianie wniosków oraz przesyłanie zdjęć w formacie jpg lub png.

E-legitymacje są produkowane w Polsce i zbiorczo przesyłane do ORPEG w Warszawie, następnie są odsyłane na adres szkoły.

2. Przedłużenie ważności e-legitymacji szkolnej

e-legitymację należy oddać pracownikowi w sekretariacie szkoły (pok. 212) u Pani Marty lub u dyrektora szkoły, w nowym roku szkolnym na e-legitymację zostanie naklejony aktualny hologram.

3. Wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

(zgubienie/zniszczenie legitymacji)

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.
Podstawa prawna:
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170),
* ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.
Waluta rachunku: PLN
Kod BIG/Swift: NBPLPLPW
(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, Norymberga)

Do wniosku o wydania duplikatu e-legitymacji należy załączyć:
* dowód wpłaty,
* aktualne zdjęcie,
* zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.
W załączeniu:
* wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Do pobrania