Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

Kalendarz

Terminy zajęć w roku szkolnym 2022/2023

17.09.22, 08.10.22, 22.10.22, 12.11.22, 26.11.22, 10.12.22, 17.12.23, 14.01.23, 28.01.23, 11.02.23, 04.03.23, 18.03.23, 22.04.23, 06.05.23,13.05.23, 17.06.23, 24.06.23, 08.07.23