Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

Dokumenty

REJESTRY I EWIDENCJE

KSIĘGA UCZNIÓW
EWIDENCJA WYDANYCH ŚWIADECTW
KSIĘGI ABSOLWENTÓW
REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH
EWIDENCJA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW
KSIĘGI INWENTARZOWE
KSIĘGI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA
REJESTR ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH
REJESTR UPOWAŻNIEŃ
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
KSIĘGA KONTROLI

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: