Życzenia świąteczne minister Barbary Nowackiej. „Zaczynamy wiosnę w polskiej edukacji”

Święta Wielkiej Nocy to w polskiej tradycji czas budzenia się do nowego życia. Zaczynamy wiosnę w polskiej edukacji, budujemy szkołę przyjazną, nowoczesną i uczącą efektywnie

– mówi minister Barbara Nowacka w specjalnym świątecznym nagraniu.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zyczenia-swiateczne-minister-barbary-nowackiej-zaczynamy-wiosne-w-polskiej-edukacji