Zapisy do szkoły (online) w dniach 02.05-31.06.2023

Szanowni Państwo,

zapisy do szkoły na przyszły rok szkolny odbędą się w trybie online w dniach 02.05-31.06.2023.

Proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

W celu zameldowania dziecka w szkole konieczne jest:

 1. wydrukowanie, wypełnienie oraz podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych 5 załączników oraz przesłanie skanu (w formacie pdf) do dnia 31 czerwca 2023 na adres mailowy szkoły:  sekretariat.norymberga@orpeg.pl

Uwaga: dokumenty te w oryginale trzeba oddać w pok. 212 w szkole, we wrześniu 2023

2. wypełnienie formularza z danymi dziecka i przesłanie go w formie elektronicznej:

   

  3. do 15 września przesłanie skanu zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły niemieckiej (tzw. Schulbescheinigung)

  W razie pytań proszę kierować je na adres mailowy: sekretariat.norymberga@orpeg.pl

  z poważaniem

  Jarosław Muszyński

  Dyrektor Szkoły