Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

60 EUR za pierwsze dziecko, 30 EUR za drugie, trzecie dziecko i pozostałe 0 EUR.

Proszę o przelanie tej kwoty na konto Elternbeirat der Polnischen Schule (Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Polskiej)  z podaniem nazwiska i imienia dziecka oraz klasy.

Proszę w tym celu stosować się do poniższego wzoru przelewu:

Elternbeirat der Polnischen  Schule                                                                                          

IBAN            DE 92 76050 1010 0049 23553

Kreditinstitut: Sparkasse Nürnberg

Spende für Elternbeirat  (nazwisko i imię dziecka) ………………………….. klasa  ………………..

W wyjątkowych sytuacjach składki w gotówce przyjmuje skarbnik szkoły (p. Iwona Werner)