Zasady funkcjonowania szkoły / reżim sanitarny

REŻIM SANITARNY W ZWIĄZKU Z COVID-19

SZKOŁY POLSKIEJ PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W MONACHIUM

Z SIEDZIBĄ W NORYMBERDZE

Uczniowie:

Na terenie budynku szkoły i w trakcie lekcji uczniowie muszą nosić maski FFP2 i przestrzegać zasad higienicznych znanych z niemieckich szkół.

W lekcjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie, którzy w czwartek lub w piątek zostali przetestowani w niemieckiej szkole i mieli negatywny wynik testu lub wykonali w piątek/sobotę test w placówce testującej i posiadają certyfikat.

Uczniowie zaszczepieni przeciw COVID-19 (z ważnym certyfikatem) lub mający aktualny status ozdrowieńca nie muszą być testowani.

Uczniowie, którzy mają objawy przeziębienia lub podwyższoną temperaturę, muszą bezwzględnie zostać w domu. W przypadku zauważenia przez nauczycieli objawów w trakcie zajęć, rodzice zostaną wezwani do szkoły w celu odebrania dziecka.

Uczniowie spędzają przerwy wyłącznie w towarzystwie innych dzieci z tej samej klasy,  w przypisanej sali.

Rodzice:

Wchodzenie na teren szkoły dopuszczalne tylko w następujących przypadkach:

– przyprowadzenia dziecka do szkoły (młodsze klasy),

– umówionego spotkania.

Wejście do budynku dozwolone jest tylko w masce FPP z zachowaniem odstępów (1,5 metra) oraz zasad 3G (należy być zaszczepionym, mieć zaświadczenie o przebyciu choroby lub certyfikat stwierdzający negatywny wynik testu nie starszy niż 48 godzin) w przypadku:

– uprzednio uzgodnionego spotkania z nauczycielem/pracownikiem administracji/kierownikiem szkoły,

– uczestnictwa w zebraniach rodziców.

Nauczyciele:

Nauczyciele i pracownicy szkoły noszą maski (FFP2) i zobowiązani są do przestrzegania zasad 3G.

Sale lekcyjne są regularnie wietrzone, a uczniowie zachęcani do częstego mycia i dezynfekcji rąk.

Podczas przerw uczniowie pozostają pod nadzorem nauczycieli w swoich salach.

W czasie spożywania posiłków uczniowie pozostają na swoich miejscach, nie przemieszczają się.

Po zajęciach nauczyciele odprowadzają uczniów klas młodszych do głównego wyjścia.

 

Kierownik Szkoły Polskiej

Jarosław Muszyński