Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska imienia Świętego Jana Pawła II przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Norymberdze powstała w 1994 roku. Dzięki staraniom rodziców szkołę od dn. 04.03.1995 roku wcielono do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (obecnie ORPEG) i utworzono sześć pierwszych klas oraz jedną grupę przedszkolaków.

Zajęcia odbywały się w Hegelschule, od 1996 roku w Thusneldaschule, w budynku szkoły Preißlerschule. W ciągu 18 sobót w roku szkolnym dzieci realizują program uzupełniający w klasach 1-3 SP edukacji wczesnoszkolnej a od klasy 4 SP program uzupełniający z języka polskiego oraz geografii i historii Polski (nowy przedmiot = wiedza o Polsce).

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć