Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021 tylko w trybie online

Szanowni Państwo,

forma zapisów została zmieniona na tryb online

Realizujemy uzupełniający program nauczania = przedmioty których nie ma w szkole niemieckiej: nauczanie wczesnoszkolne (klasy 1-3 SP), język polski, wiedza o Polsce (od klasy 4 SP)

Obowiązuje Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych, od 1.04.2020

w związku z obecną sytuacją czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 zapisy do szkoły na przyszły rok szkolny odbędą się w trybie online w dniach 15.05-30.05.2020.

W tym celu należy wypełnić i przesłać formularz: DANE DO ZAMELDOWANIA

oraz wydrukować i wypełnić załączniki (umieszczone poniżej). Proszę o wypełnienie wszystkich pól formularza oraz o podpisy obydwojga rodziców/opiekunów prawnych.

Skany wypełnionych dokumentów proszę przesłać na adres sekretariatu szkoły:

sekretariat.norymberga@orpeg.pl

Niekompletne formularze będą odsyłane z powrotem. Do załącznika proszę dołączyć skan zaświadczenia o uczęszczanie dziecka do szkoły niemieckiej
lub innej, w której dziecko w Niemczech spełnia obowiązek szkolny. Do wglądu są też dokumenty tożsamości dziecka i rodziców/opiekunów prawnych.

W wyjątkowych sytuacjach wypełnione formularze można przesłać pocztą tradycyjną na adres kierownika szkoły:

Muszynski Jaroslaw
Szkoła Polska w Norymberdze
Hiltpoltsteiner Str 5A
90411 Nürnberg

Uwaga: !!! obowiązek szkolny realizowany jest w szkole niemieckiej – warunkiem uczęszczania do naszej szkoły jest zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły niemieckiej.

Formularze potrzebne do zameldowania do szkoły do pobrania poniżej.

Informacji udziela kierownik szkoły:
Jarosław Muszyński – adres email: norymberga@orpeg.pl

lub telefonicznie pod numerem: 0049-911-353618 ( w poniedziałki od godz. 19:00-20:00)