O szkole

O nas

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Norymberdze powstał w 1994 roku. Dzięki staraniom rodziców szkołę od dn. 04.03.1995 roku wcielono do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (obecnie ORPEG) i utworzono sześć pierwszych klas oraz jedną grupę przedszkolaków.

Zajęcia odbywały się w Hegelschule, od 1996 roku w Thusneldaschule, w budynku szkoły Preißlerschule. W ciągu 20 sobót w roku szkolnym dzieci uczą się języka polskiego, oraz geografii i historii Polski = wiedzy o Polsce (nowy przedmiot).

Od 2004 roku zajęcia odbywają się w Preißlerschule:
Preißlerstr. 6, 90429 Nürnberg

Dodatkowe lekcje religii prowadzane są przez księdza Stanisława Stenkę, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze. SPK w Norymberdze kieruje mgr Jarosław Muszyński.

Pełna nazwa szkoły od dnia 1 września 2015 r. brzmi:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą / Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze. Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie (homepage: www.orpeg.pl )  i podlegający Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Niemczech uzupełnienie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, historii, geografii i kultury Polski w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Dzieci otrzymują świadectwa MEN, ważne ze świadectwem szkoły kraju pobytu.

Co roku do szkoły uczęszcza ok. 150-160 uczniów - do szkoły przyjmuje się uczniów w wieku od 6 lat.

W skład grona pedagogicznego wchodzi 9 nauczycieli. Tradycyjnie w ciągu roku szkolnego odbywa się:

  • pasowanie na ucznia i ślubowanie I klasy SP
  • dzień nauczyciela
  • uroczystość z okazji 11 listopada
  • w grudniu naszą szkołę odwiedza z prezentami święty Mikołaj
  • wspólne spotkanie wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd
  • zabawa karnawałowa dla dzieci
  • dzień sportu i dziecka.

Szkoła jest instytucją oświatową podległą MEN i finansowaną ze środków budżetowych. Dla dzieci rodziców z polskim obywatelstwem lub z „polskimi korzeniami” nauka w szkole jest bezpłatna.

Dobrowolne składki rodziców na Komitet Rodzicielski wspierają funkcjonowanie szkoły: np. zakup książek do biblioteki szkolnej, ubezpieczenie dzieci lub też przeprowadzenie wielu imprez szkolnych. Ukazuje się gazetka szkolna w nakładzie ponad stu sześcdziesięciu egzemplarzy z możliwością umieszczenia drobnych ogłoszeń oraz jej wersja internetowa pod adresem www.glos-szkoly.de

Zgłoszenia i zapytania pod numerem: +49-911-353618 (od godz. 18:00) lub email: norymberga@orpeg.pl


 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Szkolny+Punkt+Konsultacyjny_reklama.pdf57.29 KB